Structural renovation in concrete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Zongjin Li, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  020393136X


Thông tin xuất bản: London ; New York :Taylor & Francis, 2009,

Mô tả vật lý: xiii, 347 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Buildings, Reinforced concrete -- Maintenance and repair.; Concrete construction -- Maintenance and repair.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH