Statistics II for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah J Rumsey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470543868

ISBN-13: 978-0470543863

Ký hiệu phân loại: 519.5 Statistical mathematics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiv, 392 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 65915

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH