Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 963 kết quả
Common errors in statistics (and how to avoid them)
Tác giả: Phillip I Good, James W Hardin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics without tears : a primer for non-mathematicians
Tác giả: Derek Rowntree
Xuất bản: New York: Scribner, 1981
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Introductory Statistics
Tác giả: Prem S Mann
Xuất bản: USA: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (rar)
ddc:  332.1
 
Statistics for dummies [electronic resource]
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  519.5
 
Intermediate statistics for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics essentials for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics
Tác giả: James T McClave, Terry Sincich
Xuất bản: Boston: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Elementary statistics a step by step approach : a brief version
Tác giả: Allan G Bluman
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.5
 
Statistics unplugged
Tác giả: Sally Caldwell
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Statistics
Tác giả: D J Hand
Xuất bản: New York: Sterling, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục