Reliability and risk models : setting reliability requirements

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M.T Todinov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470094885

Ký hiệu phân loại: 620.00452015 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : Wiley, 2005.

Mô tả vật lý: xviii, 322 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65927

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH