Version control with Git [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jon Loeliger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596158181

ISBN-10: 0596520123

ISBN-13: 978-0596158187

ISBN-13: 978-0596520120

Ký hiệu phân loại: 005.1 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, Inc , 2009

Mô tả vật lý: 1 v. (unpaged) : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65936

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH