Enabling technology for MEMS and nanodevices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: H Baltes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 352730746X

Ký hiệu phân loại: 620.5 Nanotechnology

Thông tin xuất bản: Weinheim [Germany] : Wiley-VCH, 2004.

Mô tả vật lý: xii, 427 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 65986

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH