Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 484 kết quả
Soft machines : nanotechnology and life
Tác giả: Richard A L Jones
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology for dummies
Tác giả: Richard Booker, Earl Boysen
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanosystems : molecular machinery, manufacturing, and computation
Tác giả: K Eric Drexler
Xuất bản: New York: Wiley, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.4
 
Nanotechnology applications and markets
Tác giả: Lawrence Gasman
Xuất bản: Boston: Artech House, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nano : the essentials : understanding nanoscience and nanotechnolgy
Tác giả: T Pradeep
Xuất bản: New York London: McGrawHill, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology
Tác giả: Günter Schmid
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Nanotechnology
Tác giả: Foster Lynn E
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  620
 
Bionanotechnology
Tác giả: Elisabeth S Papazoglou, Aravind Parthasarathy
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Crystalline and Non-crystalline Solids
Tác giả: Pietro Mandracci, Pietro Mandracci
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Materials Science : Advanced Topics
Tác giả: Yitzhak Mastai, Yitzhak Mastai
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục