A primer on scientific programming with Python

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans Petter Langtangen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642024742

ISBN-13: 978-3642024740

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Dordrecht ; New York : Springer, 2009

Mô tả vật lý: xxvii, 693 p. , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 65995

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH