Contextual computing : models and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Porzel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3642173950

ISBN-13: 978-3642173950

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer-Verlag , 2011

Mô tả vật lý: xi, 180 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66006

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH