Manias, panics, and crashes : a history of financial crises

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Poor Kindleberger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1403936516

Ký hiệu phân loại: 338.542 Business cycles

Thông tin xuất bản: Basingstoke, Hants : Palgrave Macmillan, 2005

Mô tả vật lý: 309 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66036

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH