Reviews of environmental contamination and toxicology. Volume 192 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George Whitaker Ware

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387717242

ISBN-13: 978-0387717241

Ký hiệu phân loại: 363.73 Pollution

Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer, 2008

Mô tả vật lý: 204 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66054

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH