Reliability modeling, analysis and optimization

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pham Hoang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812563881

Ký hiệu phân loại: 620.00452 Engineering and allied operations

Thông tin xuất bản: Singapore ; Hackensack, N.J. : World Scientific Pub., 2006.

Mô tả vật lý: xviii, 487 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66137

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH