Transmission and distribution electrical engineering

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. R Bayliss

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750640596

Ký hiệu phân loại: 621.319 Transmission

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Newnes, 1999

Mô tả vật lý: xxiii, 978 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66139

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH