The new marketing : transforming the corporate future

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Malcolm McDonald, Hugh Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750653876

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: Oxford : Butterworth-Heinemann, 2002.

Mô tả vật lý: viii, 230 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66143

Includes bibliographic references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH