Ultrafast physical processes in semiconductors [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kong Thon Tsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0127521763

ISBN-13: 978-0127521763

Ký hiệu phân loại: 537.622 Semiconductivity

Thông tin xuất bản: San Diego : Academic Press, 2001.

Mô tả vật lý: xiv, 468 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66145

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH