4G wireless video communications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haohong Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470773079

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, U.K. ; Hoboken, NJ : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: xxvi, 394 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH