Bridge aeroelasticity : sensitivity analysis and optimal design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  184564056X


Thông tin xuất bản: Southampton, U.K. ; Boston, Mass. :WIT Press, 2011,

Mô tả vật lý: [xiv], 337 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Aeroelasticity.-- Cable-stayed bridges -- Design and construction.; Suspension bridges -- Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH