Record label marketing [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Allen, Thomas W Hutchison, Amy Macy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0240812387

ISBN-13: 978-0240812380

Ký hiệu phân loại: 780.68 Music

Thông tin xuất bản: Burlington, MA : Focal Press, 2010

Mô tả vật lý: xii, 449 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH