Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pierre Bricaud, Michael Keating

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0306476401

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic, 2002.

Mô tả vật lý: xx, 291 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66297

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH