The technology toolbelt for teaching [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Susan Manning

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118005187

Ký hiệu phân loại: 371.334 Data processing Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, 2011.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66302

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH