Digital photography for dummies.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Adair King

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470250747

Ký hiệu phân loại: 775 Digital photography

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2009.

Mô tả vật lý: xviii, 330 p. : , col. ill. ;

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66338

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH