The Hammer of Witches [electronic resource] : A Complete Translation of the Malleus Maleficarum.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher S Mackay

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511539824

ISBN: 9780511539824 (electronic bk.)

Ký hiệu phân loại: 133.4 Demonology and witchcraft

Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: 1 online resource (669 p.)

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 66445

The only complete, reliable English translation of this famous fifteenth-century text.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH