My iPad 2 [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary Rosenzweig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0132762935

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Que, 2011.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 380 p.) : , ill, maps.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66466

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH