Scanning negatives and slides [electronic resource] : digitizing your photographic archive

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sascha Steinhoff

Ngôn ngữ: eng ; ger

ISBN-10: 193395230X

ISBN-13: 978-1933952307

Ký hiệu phân loại: 778 Specific fields and special kinds of photography; cinematography and video production; related activities

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, Calif. : Rocky Nook, 2009

Mô tả vật lý: viii, 239 p. : , ill. (some col.) ; , 26 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66477

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH