Marketing through search optimization [electronic resource] : how people search and how to be found on the Web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alex Michael, Ben Salter

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Elsevier ; Butterworth-Heinemann, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66805

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH