Handbook of brewing : processes, technology, markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hans Michael Esslinger

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527316744

Ký hiệu phân loại: 663.3 Brewed and malted beverages

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2009

Mô tả vật lý: xxxi, 746 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 66829

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH