Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems V

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9784431874355

Ký hiệu phân loại: 330.0151

Thông tin xuất bản: Tokyo :Springer Japan, 2009.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


Sociology.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn