Wireless networking technology : from principles to successful implementation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Rackley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0750667885

ISBN-13: 978-0750667883

Ký hiệu phân loại: 384.5 Wireless communication

Thông tin xuất bản: Oxford ; Boston : Elsevier, Newnes, 2007.

Mô tả vật lý: ix, 413 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66855

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH