Real-world Flash game development [electronic resource] : how to follow best practices and keep your sanity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher Griffith

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 794.8 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier ; Burlington, Mass. : Focal Press, 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 66954

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH