Office 2011 for Macintosh [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Grover

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly, 2011

Mô tả vật lý: xxii, 789 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67005

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH