Collider : the search for the world's smallest particles

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Halpern

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470286203

Ký hiệu phân loại: 539.7 Atomic and nuclear physics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: xii, 260 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67026

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH