One state, two states : resolving the Israel/Palestine conflict

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Benny Morris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0300122817

Ký hiệu phân loại: 956.9405 *Syria, Lebanon, Cyprus, Israel, Jordan

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press, 2009

Mô tả vật lý: xvi, 240 p. : , maps ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 67076

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH