Microsoft Word 2010 : introductory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439078457

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, 2010

Mô tả vật lý: xi, 200 p. : , col. ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67090

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH