News 2.0 : can journalism survive the Internet?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Martin Hirst

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1742370576

Ký hiệu phân loại: 070.4 Journalism

Thông tin xuất bản: Crows Nest, N.S.W. : Allen & Unwin, 2011.

Mô tả vật lý: xiii, 242 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67108

There have never been so many ways of producing news and news-like content. From podcasts, to YouTube, blogs and the phenomenal popularity of social media, seismic shifts are underway in global media. News 2.0 bridges the gap between theory and practice to present an integrated approach to journalism that redefines the profession.
Includes bibliographical references (p. [206]-234) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH