Geometric optics [electronic resource] : theory and design of astronomical optical systems using Mathematica®

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Antonio Romano

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0817648720

Ký hiệu phân loại: 535 Light and infrared and ultraviolet phenomena

Thông tin xuất bản: Boston : Birkhäuser, 2010

Mô tả vật lý: xi, 224 p. : , i

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67137

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH