Electricity 1 : devices, circuits, and materials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thomas S Kubala

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1435400720

ISBN-13: 978-1435400726

Ký hiệu phân loại: 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning, 2009

Mô tả vật lý: 182 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67298

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH