Scientific computing with matlab and octave

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alfio M Quarteroni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642124297

Ký hiệu phân loại: 502.85 Miscellany

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67526

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH