Databases and information systems vi : selected papers from the ninth international baltic conference, db&is 2010

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1607506874

Ký hiệu phân loại: 005.74 Data files and databases

Thông tin xuất bản: Washington, DC : IOS Press, 2011

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67745

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH