Using Italian : a guide to contemporary usage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J. J Kinder, V. M Savini

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521480949

ISBN: 0521485568 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 458.2 Standard Italian usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK : New York, NY : Cambridge University Press, 2004.

Mô tả vật lý: xix, 468 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 68547

Includes bibliographical references (p. 443-444) and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH