Concrete bridge practice : analysis, design and economics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0074623621

Ký hiệu phân loại: 624.25 Structural analysis and design

Thông tin xuất bản: New Delhi :Tata McGraw-Hill, 1994, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xvi, 756 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete bridges -- Design and construction.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH