Concrete bridge practice : analysis, design and economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: V. K Raina

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0074623621

Ký hiệu phân loại: 624.25 Structural analysis and design

Thông tin xuất bản: New Delhi : Tata McGraw-Hill, 1994

Mô tả vật lý: xvi, 756 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 68817

Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH