Essentials of math with business applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. George Alvey, Calvin M Hoy, Marceda Nelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0072985992 (alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 650.01513 Management and auxiliary services

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : McGraw-Hill, 2007

Mô tả vật lý: viii, 520 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 69507

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
24A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 650.015
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH