Wiley encyclopedia of telecommunications
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0471369721


Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, 2003.,

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Telecommunication -- Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH