Wiley encyclopedia of telecommunications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John G Proakis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0471369721

Ký hiệu phân loại: 621.38 Electronics, communications engineering

Thông tin xuất bản: New York : John Wiley & Sons, 2003.

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 69950

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH