The art of genes : how organisms make themselves

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrico Coen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0192862081

ISBN-10: 0198503431

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1999

Mô tả vật lý: viii, 386 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70088

Includes bibliographical references (p. [363]-372) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH