Handbook of automotive power electronics and motor drives [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0824723619

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Taylor & Francis, 2005,

Mô tả vật lý: xxiv, 704 p. : , ill. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Automobiles -- Electronic equipment.; Electric driving.-- Electric motors.-- Power electronics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH