The economics of gender and mental illness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dave E Marcotte, Virginia Louis Wilcox-Gök

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0762311118

Ký hiệu phân loại: 331.594 Labor economics

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Elsevier, 2004

Mô tả vật lý: viii, 193 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70153

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH