Professional digital techniques for photographing Bar and Bat Mitzvahs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stan Turkel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1584282703

ISBN-13: 978-1584282709

Ký hiệu phân loại: 778.994896 Photography of specific subjects

Thông tin xuất bản: Buffalo, NY : Amherst Media, 2010

Mô tả vật lý: 127 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70285

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH