Fabricating printed circuit boards [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jon Varteresian

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1878707507

Ký hiệu phân loại: 621.381531 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Amsterdam : Newnes, 2002

Mô tả vật lý: xiv, 236 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70317

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH