Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. R Calladine

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6610968251

Ký hiệu phân loại: 572.86 DNA (Deoxyribonucleic acid)

Thông tin xuất bản: San Diego, CA : Elsevier Academic Press, 2004

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 334 p. : , ill. (some col.))

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70334

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH