Cell cycle control : mechanisms and protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gav Brooks, Tim Humphrey

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1588291448

Ký hiệu phân loại: 571.8 Reproduction, development, growth

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2005

Mô tả vật lý: xii, 402 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 70345

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH