Simply digital photography

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ro Sheppard

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470711329

ISBN-13: 978-0470711323

Ký hiệu phân loại: 775 Digital photography

Thông tin xuất bản: USA : John Wiley and Sons, Ltd, 2010

Mô tả vật lý: 214 p. : , ill. ; , 24 c

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 70514

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH